ODDELENIE HUTNÝCH VÝROBKOV A FEROZLIATIN

Oceľové plechy, zvitky, páska

Za tepla valcované, za studena valcované (štandardné, povrchovo upravené, vzorované, pozinkované, lodné)

V kvalitách podľa : EN, GOST, ASTM, DIN, GLA, BVA, LRA

Oceľové plechy

Hrúbka : 2 - 160 mm

Šírka : do 4000 mm

Dĺžka : do 12000 mm

Oceľové zvitky, páska

Hrúbka : 0,35 – 12,5 mm

Šírka : 40 - 2000 mm

 

Oceľové profily, rúry, tyče

V kvalitách podľa : EN, GOST, ASTM, DIN

  • Profily uzavreté (kruhové, štvorcové), profily otvorené (L,U,C,I,T,H - rovnoramenné, nerovnoramenné)
  • Rúry zvárané, bezošvé
  • Tyče valcované za tepla, ťahané za studena (kruhové, štvorcové, šesťuholníkové, ploché)

 

Nástrojová oceľ

Zariadenia pre valcovacie trate – oceľové valce, tŕne, odliatky, výkovky

Ferozliatiny a neželezné kovy

  • Ferozliatiny – FeV, FeNb, FeTi, FeSi, FeCr, FeMn, FeSiMn, CaSi
  • Neželezné kovy – nikel, hliník, meď, olovo, zinok

 

Betonárska oceľ, drôt

V kvalitách podľa : EN, GOST, ASTM, DIN

  • Betonárska oceľ v tyčiach, betonárska oceľ vo zvitkoch
  • Oceľový drôt vo zvitkoch – štandardný, stabilizovaný, oceľové laná

 

Banské stroje

Banské ťažobné stroje a nakladače, náhradné diely

 

Grafitové elektródy

Polykryštalické fotovoltaické solárne panely

Drevené preklady, rošty, drevná štiepka